Laser

Att behandla med laser är att behandla med ljus. Behandlingen brukar även kallas Low Level Laser Therapy och lasertypen kallas på svenska för lågeffektslaser. 

Vad som gör laserbehandlingen så effektiv är att den orsakar ett antal fotokemiska, fototermiska och fotomekaniska reaktioner i kroppen. 

Behandlingsområde