Rehabilitering

Rehabilitering går ut på att återskapa hundens funktion så som den var innan en skada/operation. Hur en lyckas med en bra rehabilitering beror på lite olika faktorer:
 

  • Skadans omfattning
  • Hundens övriga hälsa och personlighet
  • Engagemanget hos hundens människa
  • Kunnig och stöttande rehab-terapeut


Det är också viktigt att komma igång med rehabilitering snarast möjligt efter en skada/operation. Detta begränsar de sekundära skador som kan dyka upp i samband med en skada i form av felbelastningar och minskad muskelmassa.
En tidig start innebär ofta att en får snabbare läkning och bättre resultat. 

Då varje hund har en individuell läkningsprocess är det svårt att på förhand ge en exakt tidsram eller pris. Vid ett nybesök lägger jag tillsammans med hundens människor upp en rehabplan som passar för just den hunden samt  en prisbild att förhålla sig till. Det är bra att innan ett första besök ha mejlat röntgenbilder och journalanteckningar som berör rehabilitering så går det snabbare att komma igång. Ofta ingår rehabiliterande behandlingar i hundens försäkring. 

Remiss

Det går bra att remittera till Stockholms Hundhälsa för rehabilitering. Här är en lista på det underlag  jag behöver inför ett första möte.

Veterinärens namn
Kiniken/Djursjukhuset, telefonnummer och e-postadress

Hundägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
Hundens namn, ras och kön
Hundens födelsedatum 
Hundens registeringsnummer 
Försäkringsbolag
 

Diagnos, Anamnes och status
Eventuell påstartad behandling 
Typ av behandling hunden remitteras för
Journalkopior  
Övriga upplysningar


Mejla underlaget till info@stockholmshundhalsa.se

Vanliga anledningar till rehabilitering

Som nämnts tidigare så betyder rehabilitering att återskapa funktion och rörelse så som den var innan en skada uppstod eller en operation. Därför kan på vissa sätt även behandling av en spänd muskel räknas som rehabilitering.  

En spänd muskel inskränker på hundens rörelser och kan, om den går obehandlad, leda till att hunden börjar avlasta och vi har en kropp i obalans som gör allt för att stabilisera sig. En hälta som uppstår kan därför vara ett resultat av en längre tids felbelastning. Därför är det viktigt att en hittar ursprunget till hältan, vilket kan sitta någon helt annan stans än i det haltande benet. 

Här kan det behövas en rehabiliteringsplan med flera insatser som ibland kan behöva inledas med ett besök till en veterinär med smärtlindring och inflammationsdämpande som första insats. Däremot är medicinering nästan alltid en tillfällig lösning som måste kombineras med rehab för att verkligen komma åt problemet. Annars är det bara en tidsfråga innan hältan återkommer. 

I vissa fall behöver hunden opereras för att återskapa funktion. Då kan det vara bra att ta kontakt med en Canineopat innan för att tillsammans med veterinären planera för att komma igång med rehaben. 

Rehab-metoder

Stockholms Hundhälsa
Friskvård och Rehabilitering för Hund

Företaget innehar F-skatt.

Kontakt
sms 0704357278
epost info@stockholmshundhalsa.se

Betalning:
Swish
123 268 69 05
Bangiro 5335-2332

Facebook 
https://www.facebook.com/stockholmshundhalsa/

Instagram
Stockholms Hundhälsa