Behandlingar

Stockholms Hundhälsa erbjuder behandlingar i syfte att stärka, underhålla och rehabilitera hundens rörelsehälsa. Målet är att ge hunden alla möjligheter till ett långt, aktivt och smärtfritt liv. Genom att regelbundet se över hundens rörelsehälsa gör du din hund en stor tjänst både på kort och lång sikt.

Nybesök

Vid första besöket görs alltid en friskvårdskontroll, oavsett om anledningen med besöket är friskvård eller rehabilitering. Vid ett så kallat Nybesök sker alltid följande:

Inskrivning - jag startar upp en journal för din hund där jag samlar all information. Du kan när som helst be att få ta del av den.

Samtal - du informerar mig om hundens bakgrund och vardag, ev sjukdoms- och skadehistoria, samt aktiviteter.

Visuell besiktning/rörelseanalys - jag gör en visuell besiktning av hundens rörelser

Palpering - jag känner igenom hundens muskulatur och ledstatus

Behandling - jag behandlar de områden på hunden som är i behov med massage, elektroterapi eller laserterapi.

Hemgångsråd - du får med dig tips på hur du kan stärka din hund i de områden som är i behov. Vid rehabilitering får du med dig en behandlingsplan som jag är med och följer upp hela vägen tillbaka till bästa möjliga funktion.
 

återbesök

Ett återbesök är till för att följa upp det förra besöket och utvärdera hur behandlingen och eventuella träningsprogram har fungerat. 

Återbesök kan en boka inom tre månader från det senaste nybesöket. 

Om ett nybesök visar att hunden är i behov av vidare behandling gör jag upp en behandlingsplan som jag är med och följer upp. En behandlingsplan består ofta av behandlingar på plats samt övningar att göra hemma. Oftast krävs det mellan 3-5 behandlingar för att komma till rätta med enklare problem i rörelseapparaten. 

Mer omfattande Rehabilitering av skador tar längre tid och beror på skadan, hunden och ägarens engagemang. 

Tjänster

Friskvårdskontroll

En friskvårdskontroll är till för att ge dig och mig en aktuell bild av din hunds rörelsehälsa. 
Under ett friskvårdsbesök går jag igenom hundens rörelseapparat i syfte att upptäcka eller utesluta att hunden har problem i sin rörelsehälsa. Skelett, muskler, leder och senor gås igenom noggrant. Utifrån rörelseanalysen behandlas hunden med massage eller elektroterapi av de områden som är i behov. Besöket avslutas med att jag går igenom analysen med hundens människa och rekommenderar fortsatt behandling/hemgångsråd.
 

Rörelseanalys

En rörelseanalys går ut på att upptäcka eller utesluta problem i hundens rörelseapparat. Rörelseanalys ingår alltid i ett Friskvårdsbesök.
I en rörelseanalys ingår följande fyra moment:

  • Visuell besiktning i rörelse
  • Visuell besiktning stående
  • Palpering stående
  • Palpering liggande

Massage

UPHs massage går att likna vid en idrottsmassage. Den kommer åt både djup och ytlig muskulatur och påverkar kroppen på följande sätt:

  • Ökar blodcirkulationen vilket leder till att näring når cellerna snabbare och slaggprodukter kan lämna kroppen bättre
  • Släpper spänningar i muskulaturen och vilket ökar hundens röligheten och smidighet
  • Stärker immunförsvaret


Behandling med massage är till för att hjälpa kroppen med läkning och återhämtning. För att få bästa effekt behandlas de delar av kroppen som är i behov. En massagebehandling rekommenderas för hundar som genomgått ett friskvårdsbesök och behöver ett visst antal behandlingar för att komma åt ett problemområde. Ofta rekommenderas 3-5 behandlingar. Massagen omfattar rygg-nacke-bog-säte-ben. Däremot behandlas sällan hela kroppen vid ett och samma tillfälle då en vill fokusera på att se behandlingens inverkan på de delar som är i störst behov. 

Elektroterapi

Behandling med elektroterapi handlar om att skicka välgörande ström genom delar av kroppen som är i behov av cirkulationsökning, smärtlindring, avslappning. Det är en skonsam, ofarlig behandlingsform som är väldigt effektiv när det kommer till att behandla bland annat muskelskador, nervskador, neuralgier, kroniska inflammationer, svullnader, smärttillstånd. 

Balans- och koordination

Text kommer....

Hält- och Smärtutredning

Smärta hos hund....

ATT tänka på INFÖR DITT BESÖK

Stockholms Hundhälsa
Friskvård och Rehabilitering för hund

Företaget har F-skatt.

Kontakt:
sms 0704357278
email info@stockholmshundhalsa.se

Boka tid via Boka Direkt:
Stockholms Hundhälsa​​​

Swish 123 268 69 05
Bangiro 5335-2332

 

Facebook 
https://www.facebook.com/stockholmshundhalsa/

Instagram
Stockholms Hundhälsa